ET

Digiturundus pole homme see, mis ta oli eile. Aitame sinul leida digimaailma kiiresti muutuvas keskkonnas soovitud tulemusteni viiva tee.

UX/UI audit on kodulehtede ja e-poe optimeerimine selleks, et kliendil oleks seal võimalikult hea viibida.

Muudame SEO abil sinu veebilehe Google’i jaoks meeldivamaks, et see tõuseks otsingumootoris kõrgemale kohale, tõmbaks rohkem tähelepanu ning sinu äri saaks rohkem kliente.

Valmistame sulle tänapäevase veebilehe või e-poe – kiire ning kasutaja- ja mobiilisõbraliku. Vajadusel kirjutame tekstid ning pildistame sisumaterjali.

Google head ja halvad reklaamid

Google otsingureklaam on üks tõhusaim viis digimaastikul nähtavuse parandamiseks, võimaldades ettevõttel kõige magusamal hetkel reklaamiga nähtav olla – kui inimene otsib toodete või teenuste kohta informatsiooni.

Vastavalt Hootsuite ning We Are Social 2020. aasta algul välja tulnud digitaalsele raportile on kõige külastatum veebileht Eestis jätkuvalt maailma kõige populaarsem otsingumootor Google. Meie Google’i poolt sertifitseeritud kontohaldur on kokku pannud soovitused, milline peaks olema üks hea Google otsingureklaam.

Aina kasvav digitaalsete tööriistade kättesaadavus ning pidev konkurents nõuab ettevõtjalt suuremaid pingutusi oma kuvandi parandamiseks otsingutulemuste järjestuses. Lisaks ettevõtte enda huvile on ka Google’i algoritmidele oluline hea reklaam. Google’i jaoks on kõige olulisem kasutaja, kes tema otsingumootorit kasutab, mistõttu kuvatakse kõik otsingutulemused vastavalt sellises järjestuses, mis on kõige olulisem just kasutajale. Sama tõde kehtib ka Google’is nähtava reklaami ostmisel.

Milline peaks olema üks hea Google otsingureklaam?

Uuendatud tekstiga reklaamide formaadid

Eelmisel aastal tegi Google tekstreklaamidele täiendava uuenduse. Kui seni koosnesid laiendatud tekstreklaamid kahest kuni 30-tähemärgilisest pealkirjast ning ühest kuni 90-tähemärgilisest kirjeldusest, lisandusid 2019. aasta augustis veel üks pealkiri ning kirjeldus. Ühelt poolt annab uuem reklaamiformaat ettevõtetele võimaluse kuvada oma reklaame suuremal reklaampinnal Google otsingutulemustes.

Teiselt poolt tuleb näha rohkem vaeva, et piisavalt konkurentidest eristuda. Tuleb meeles pidada, et alati ei pruugita kolmandat pealkirja või teist kirjeldust kuvada. Kõige rohkem sõltub lisavälja kuvamine seadme ekraanisuurusest, mistõttu ei tasu kõiki kolme pealkirja alati viimase tähemärgini täis kirjutada. Olulisemaks on muutunud läbimõeldud ning õige eesmärgiga reklaamtekst. Kuna laiendatud tekstreklaamides kolmas pealkiri ei pruugi alati kuvatud olla, on mõistlik vajalik info ning üleskutse kaasata esimesse kahte pealkirja. Kolmandasse pealkirjavälja tasub jätta toetav sõnum või usalduse tekitamiseks tuntuma brändi puhul vastav kommunikatsioon.

Lisaks eelnevale reklaamiformaadile on otsingureklaamides võimalik kasutada ka masinõppel põhinevaid automaatselt kohanduvaid tekstreklaame ( inglise keelne lühend RSA sõnast Responsive Search Ad). RSA reklaamid vahetavad pealkirjade ning kirjelduste kombinatsioone automaatselt vastavalt kasutajatelt saadud signaalidele, kuid sisend pealkirjade ja kirjelduste näol tuleb inimestelt. Antud formaadis on võimalik lisada kuni 15 pealkirja ja 4 kirjeldust ning Google’i masinõpe leiab kõige paremini töötavad kombinatsioonid vastavalt kasutaja otsingule. Google soovitab ühes RSA kampaanias kasutada vähemalt 5 erinevat pealkirja, mis sobivad üksteisega järjekorrast sõltumata.

Hoia fookus inimesel

Märksõnade kasutamine reklaamtekstides on oluline ning mõjutab positiivselt Google’i otsingureklaamide kvaliteediskoori. Kvaliteediskoor on Google Ads reklaamiplatvormil reklaamide, märksõnade ja sihtlehtede prognoositav kvaliteet, mis mõjutab otseselt reklaami positsiooni ning kujundab kliki hinda. Mida parem on kvaliteediskoor, seda parema positsiooni saab reklaam otsingutulemustes ning seda soodsamaks kujuneb klikihind. Kui aga märksõnad korduvad reklaamtekstis liiga tihti, muutub see inimese jaoks häirivaks ning hoiab külastusest pigem eemale.

Tuleb leida õige tasakaal, et otsingualgoritmid oleksid reklaamikvaliteedi osas rahul ning inimestele oleks meeldiv reklaami lugeda, sest lõpuks tahame ju inimest meie kodulehte külastama.

Wordstreamis kajastatud uuringus, milles analüüsiti 612 parimat Google otsingureklaami selgus, et kõige paremini toimivad otsingureklaamid kordavad ainult kahte samasugust märksõna reklaami kohta.

Lisaks märksõnade kaasamisele on tähtis, kuidas reklaamtekst on kirjutatud. Oluline on siinkohal mõelda kasutaja lõppeesmärgi peale – mis on tema otsingumotiiv antud märksõnale? Mis valupunktile ta lahendust otsib?

Kui mõtleme vastata kasutajale sama küsimusega ehk probleemiga, ei pruugi tulemus kõige parem olla. Seetõttu tasub oma reklaamtekstiga peegeldada kasutaja lõppeesmärki. Personaalne lähenemine on oluline ning võimalik teostada ka otsingureklaamides. Siin kehtib üks levinud inglise keelne ütlus: „The second-best word is “you.” The best word is the customer’s name.“ („Teine parim sõna on „sina“. Kõige parem sõna on kliendi nimi.“) Täna me kliendi nime otsingureklaamis kaasata veel ei saa, kuid oma reklaamtekstides refereerides sõnadega „sina“ või „teie“ pakume inimesele reklaamis personaalsemat lähenemist, mis omakorda mõjutab reklaami toimivust positiivselt.

google meta description example
Näites kasutatud otsing: kingitused. Siin on viimase reklaami pealkirjade taga olev mõte väga sarnane, mis viitab RSA kasutamisele sarnaste pealkirjadega. Lisaks on korratud palju märksõna „kingitus“ ning mitte-ajakohane tähelepanulaiend: „Häid jõule kõigile“. Esimene reklaam keskendub lahendusele. Kuigi esimese pealkirjana esitatakse küsimus, on tegemist laialdase probleemiga, mis pea igat ühte vaevab. Samuti kasutatakse maitsekalt märksõnu. Otsing on teostatud septembris.

Ajakohased ning hüperlokaalsed reklaamid

Häid tulemusi toovaid reklaamtekste tuleb ka ajas muuta ning jälgida, et need oma kehtivust ei kaotaks. Selleks tasub enne jõule mõelda oma sooduspakkumised üle ning lisada otsingureklaamidele vastavad pakkumislaiendid. Peale jõule tuleb kindlaks teha, et laiendid ei oleks enam aktiivsed.

Suurem mõju avaldub lokaalsetes reklaamides, milles kasutatakse ka asukohalaiendit, mis kuvab müügikoha aadressi, lahtiolekuaegu ning klikkimisel ka asukohta Google Maps kaardirakenduses. Asukohalaiendi kaasamiseks tuleb esmalt seadistada ettevõtte Google My Business konto ning seejärel linkida see Google Ads reklaamikontoga. Kui müügikohti on mitu, tasub lisada kõik asukohad oma Google My Business kontosse.

Seejärel kuvab Google Ads asukohalaiendi vastavalt kasutaja asukohale kõige lähedasema müügikoha. Nii võimaldame kasutajale tekitada tunde, et tema probleemilahendus on nurga taga. See mõjub positiivselt ka Google’i reklaami positsioonile – Google tahab oma kasutajale jagada kõige relevantsemat sisu. Lokaalsust saame enamgi rakendada, kui jagame oma reklaamid ja märksõnad kampaaniatesse, mis on sihitud erinevatesse asukohtadesse ning kasutame reklaamtekstides asukohapõhiseid sõnumeid.

google meta description example
Näites kasutatud otsing: ülevaatus. Asukohalaiend kuvab kasutajale kõige lähedasema asukoha. Kui neid on mitu, suunatakse kasutaja laiendi klikkimisel Google Mapsi kaardirakendusse, kus kuvatakse ettevõtte asukohad.

Saidilingid kui kasutamata potentsiaal

Google märksõnareklaamide pikkus on piiratud, mistõttu on konkurentsis püsimiseks oluline kasutada kõiki võimalusi suurema reklaampinna katmiseks otsingutulemustes. Saidilingilaiendid kuvatakse reklaamteksti all ning võimaldavad ettevõtjal pea lõputult katsetada erinevaid üleskutseid ja maandumislehti. Laiendid kuvatakse kõikides seadmetes ning arvutikasutajale tihtipeale koos kirjeldusega. Kuigi klikk maksab sama palju nagu reklaamile vajutades, motiveerib kasutaja otsingukavatsusele samastuv saidilingilaiend rohkem kodulehte külastama ning soovitud tegevust sooritama.

Hirm ilmajäämise ees

Eripakkumiste kommunikeerimiseks on reklaamtekstides võimalik kasutada ka lisanduvaid funktsioone. Üheks selliseks võimaluseks on pöördloenduse funktsioon, millega saame kasutajat ärgitada kiiremale tegevusele. Pöördloenduse funktsiooniga määrame kuupäeva ning kellaaja, millal see lõppeb ja reklaamtekstis kuvatakse aeg vastavalt sellele, mis ajahetkel kasutaja otsingut teostab. Näiteks 3 päeva enne pöörloenduse lõppu kuvatakse reklaamtekstis 3 päeva ning 15 minutit kuvatakse reklaamtekstis samuti 15 minutit.

Kokkuvõtteks

Reklaamtekstide koostamisel tasub meeles pidada, et need on loodud inimese tähelepanu püüdmiseks. Kuigi märksõnade tihe kasutus võib otsingumootorite algoritme lühiajaliselt rahuldada, jääb inimesele antud kirjapilt tõrjuvaks. Inimesele tuleb peegeldada lahendust tema probleemile, läheneda võimalikult personaalselt ning tekitada tunne, et lahendus on ligidal. Seda kõike on võimalik lahendada erinevate reklaamiformaatide ning reklaamilaienditega, kuid arvestama peab ka piirangutega, et sõnum saaks võimalikult kompaktselt edastatud. Konkurendil on täna täpselt samad võimalused, mistõttu ei tasu otsingureklaame unustusehõlma jätta, vaid pidevalt ajakohastada vastavalt hooajale ning võimalustele. Kõik uuendused ning reklaamilahendused ei pruugi aga kõigile sobida, seega pidev katsetamine ja tulemuste võrdlemine määrab lõpuks selle, kas ettevõte on otsingutulemustes esimesel või viimasel positsioonil.

Võta meiega ühendust ja räägime, kuidas me Sinu ettevõtte Google’i reklaamide abil kliendini viime.

JAGA POSTITUST:

veel samal teemal

Cambridge,,Ma,,Usa,-,Jun,28,,2022:,Google,Logo,Is
Google’i tähtaeg turundajatele: veebilehed peavad olema märtsiks GDPR-ile vastavad
26Apr2023_141823_IMG_0640_photoSilverGutmann
Kuidas kasvada Nobelis SEO tippspetsialistiks: praktilised sammud ja inspireeriv keskkond
Terms,And,Conditions,For,Employers
Kuidas meeldida GDPR-ile ja teha kodulehe privaatsuspoliitika seadusele vastavaks?
Ostersund,,Sweden,-,June,10,,2016,Closeup,Of,Wordpress,Website
Kodulehe hooldus ja uuendamine - miks need on hädavajalikud
untitled-design-1
Kujunda oma ettevõtte diginägu ise, muidu teevad seda teised
Business,Team,Brainstorming,Data,Target,Financial,Concept
Digiturundus kui investeering – kuidas investeeringud tasuma saada?
shutterstock_1988493140
10 lihtsa sammuga eduka LinkedIn ettevõtte profiilini
shutterstock_675817645
Kas sina juba kasutad uut Google Analytics 4? Oleks aeg.
digital-partnerid
Kliendid vajavad silma paistmiseks aina erilisemaid oskusi
Survey,Form,Concept
Uuri, kas ilusad pildid peletavad Sinu kodulehelt kliendid minema