Veebilehe kasutajakogemuse UX/UI audit

Auditi tulemusena valmib sinu kodulehekülje põhjalik analüüs, millest tulenevalt pakume välja omapoolsed soovitused kodulehekülje eesmärkide täitmiseks.

UX/UI auditit soovitame kõikidele ettevõtetele, kellel on plaanis oma kodulehekülge muuta või uuendada, kuid kes täpselt ei oska öelda, mis olemasoleval lehel valesti on. Sageli on puudused lihtsalt kõrvaldatavad ja võib ka juhtuda, et uue kodulehe loomisel korratakse vanu vigu ja lõpptulemus sellest ei parane.

 

Olulisemate tegevustena analüüsime:

  • külastajate veebikäitumist ja tegevusi lehel. Vastame küsimusele, mida kasutaja päriselt lehel teeb?
  • lehekülgede ülesehitust ja eesmärgistatust. Uurime, kas lehekülg täidab seatud eesmärke.
  • veebilehel navigeerimist ja visuaalset järjepidevust. Analüüsime, kas leheküljel liikumine ja selle disain on terviklik?
  • veebivormide ja andmesisestuse analüüsi. Leiame kitsaskohad erinevate vormide täitmisel ning infovahetusel.
  • disaini ja kasutajaliidese sobivust. Vaatame, kas lehe disain vastab tänapäeva veebidisaini parimatele praktikatele ning anname omapoolseid soovitusi.

Kasutajakogemus analüüs näitab kui hästi klient ennast sinu koduleheküljel tunneb. Mida parem ja meeldivam see kogemus on, seda suurema tõenäosusega teeb klient kodulehel ka soovitud tegevuse.

Analüüs toob välja parandusettepanekud pidades silmas veebikülastajate käitumist ja suhestumist lehega. UI disaini eesmärk on muuta kodulehekülg intuitiivseks, lihtsaks ja interaktiivseks. UX disain on tihedalt seotud UI disainiga, kuid keskendub eelkõige lehekülgede ülesehitusele, navigeerimisvõimalustele, turvalisusele ja mobiilsele kasutajakogemusele.

 

Kliendi poolt vajalik info:

  • Ligipääsud kodulehe analüütikale (Google analytics)
  • Võimalus läbi testkasutaja sooritada oste või teha muid koduleheküljel soovitud tegevusi lehekülje üldisti toimimist mõjutamata
  • Minimaalne hind lihtsama kodulehe puhul 700€ + km. Lõplik hind sõltub analüüsitava lehe mahust ja lahendustest.

 

Kodulehekülje UX/UI auditi hind: 70 EUR/h + km

 

Digistrateegia ja -audit

Digikasvu aluseks on targalt üles ehitatud digistrateegia ja –keskkond. Digiturunduse audit kaardistab kitsaskohad ja võimalused ning annab hea aluse teha teadlikke otsuseid ettevõtte digitaalseks kasvuks.

Reklaam otsingumootorites

Eestis kasutab 90% internetikasutajatest informatsiooni hankimiseks otsingumootorit, kusjuures 95% kasutajatest vaatab vaid esimese lehe tulemusi. Google Ads reklaam on kiire ja tõhus võimalus saamaks esilehel nähtavaks ning toomaks välja oma teenuse või toote konkurentsieelised. Klikipõhine reklaam otsingumootorites Google, Yandex ja Bing seda just võimaldabki.

Sotsiaalmeedia reklaam ja haldus

Me kõik tajume, kui olulist rolli mängib sotsiaalmeedia meie igapäevases elus. Nii nagu on muutunud meie sotsiaalse suhtlemise normid eraelus, muutuvad need ka üha enam ettevõtete jaoks. Personaalne lähenemine muutub ka Sinu klientide jaoks üha olulisemaks.