Hiiumaa sügiskampaania

Sügis on Hiiumaal vaat et imelisem kui suvi. Just selleks, et ka teised eestimaalased seda teaksid, kutsus Hiiumaa Arenduskeskus augustis ja septembris inimesi Hiiumaale vananaistesuve veetma. Eesmärgiks oli näidata, mida on Hiiumaal pakkuda – selle kaunist loodust, loomi, metsaande, inimtühje randu, kohalikke maitseid ja sündmusi. Seega lõime loovtiimiga meeleolukad videod ja tekstid ning suunasime loovlahendused Facebooki, Instagrami, Google Displaysse ja Delfi TV-sse ning kaasasime veel Google Adwordsi.

Kampaania eesmärk oli suurendada Hiiumaa suunal siseturismi hilissuvisel ja varasügisesel perioodil ning toetada saare kuvandit eestisisese turismi sihtkohana. Selleks suunasime kanaliteüleselt erinevaid sõnumeid kindlatele sihtrühmadele, kellele loodi ka vastav visuaal ning reklaamtekst. Sihtrühmadeks osutusid Eestis elavad kokandus- ja majutushuvilised, reisimise- ja ürituste huvilised ning ka turismihuvilised üldisemalt. Reklaamilahendustena kasutasime kampaania tarbeks Google otsingureklaami, Google Display, Google Discovery, Youtube ning ka Facebooki reklaami.

Lisaks üldise teadlikkuse kasvatamisele kaasasime reklaamides ka taasturunduse sihtimisvõimalusi, et juba huvi üles näidanud inimesi teistsuguse sõnumiga uuesti veebilehele tagasi tuua Hiiumaa Vananaistesuve üritustega tutvuma. Google Display kampaaniaga näitasime kampaaniaperioodil bännerreklaame kokku üle miljoni korra. Näitamiste ja klikkide puhul moodustas üle 80% teadlikkuse kampaania bännerid ning u 15% taasturundus. Display bännerreklaamidega jõudsime kõige enam 25+ naisteni.

Google Discovery kampaania puhul näitasime reklaame kokku veidi alla 500 000 korra ning reklaaminäitamiste arv jaotus enamvähem võrdselt teadlikustamise ja taasturunduse faaside vahel.  Kusjuures klikkimismäär oli Discovery kampaanias oluliselt parem kui Display kampaanias. Discovery kampaania puhul jõudsime kõige enam inimesteni vanuserühmas 55+. Discovery kampaania puhul oli huvitav näha, et huvipõhine sihtimine tõi otseselt paremaid tulemusi ning kuigi vanuseline sihtimine oli alates 25. eluaastast, suunasid Google masinõppealgoritmid reklaame pigem just vanemale sihtrühmale, kes veetsid ka veebilehel kõige kauem aega.

 

 

Google otsingukampaanias kasutasime põhiliselt nii üldise kui ka hiiumaa turismiga seotud märksõnu. Otsingureklaamide puhul oli näitamisi küll vähem kui Display puhul, aga klikitavus kõrgem. Kvaliteedimõõdikute järgi kestis otsingureklaamist tulev keskmine külastus üle 3 minuti ning kõige enam külastajad olid vanuses 45+.

Youtube kampaania puhul nätasime eraldi videoid looduse-ja reisihuvilistele ning toidu-ja majutushuvilistele ning seda kaheetapiliselt. Esmalt 6-sekundiline lühivideoreklaam ning seejärel suunasime pikemat, kuni 30 sekundilist videot vaatama. Reklaami näitamisi piirasime õhtusele ajale (kell 18-23.00), et jõuda eelkõige TV vaatajaskonnani.

Seadmete põhiliselt vaadati videoid mobiilist rohkem kui teistest seadmetest. Youtube kampaania puhul kõige suurem vaatajaskond jäi vanusevahemikku 25-44 üllatavalt oli selles kanalis sihtgrupi seas mehi rohkem kui naisi. Facebooki kampaania puhul mõõtsime teadlikkuse faasis ka ad recall lifti ehk hinnanguliselt, kui palju inimesi mäletasid reklaami 72h möödudes reklaami esmasest nägemisest.

Ad recalli‘s tuvastasime kõige enam naisei ning vanuses 25+. Kogu kodulehe külastajatest 80% moodustasid naised, kellest omakorda kõige rohkem külastusi tuli vanusevahemikus 45-65+.

 

 

Loovlahenduste tegemisel võtsime arvesse kahte peamist huvi – toit ja loodus. Seega lõime ühe 30-sekundilise video, mis kajastas peamiselt kohalikku toitu ja kohvikuid. Teises videos näitasime aga tühje randu, metsa, vaatamisväärsusi ja muud Hiiumaale omast. Nii Google Display, Google Discovery, Facebookis ja Instagrami puhul kasutasime visuaalselt atraktiivseid fotosid ning suunasime kindlad visuaalid kindlatele huvigruppidele.