Muudatused Google Keyword Planner’is – mis muutus?

Google AdWords märksõna planeerija

Keyword planner ehk märksõna planeerija on Google AdWordsi tööriist, mille esimene versioon keyword tool loodi 2005. aastal. Tööriista eesmärk on võimaldada reklaamijatel otsida reklaamikampaania ehitamiseks sobivate otsingumahtudega märksõnu ja ennustatavaid klikihindu.

Tööriist muutus kiiresti populaarseks ka näiteks SEO spetsialistide seas, kes seda veebilehtede optimeerimisel enda huvides kasutasid.
2013. aastal toimus esimene suurem muudatus kui Keyword Planneri eelkäija Keyword Tool suleti ning see asendati Keyword Planneriga. 

Muudatus tähendas seda, et enam ei olnud võimalik märksõna planeerijat ilma AdWordsis kontot omamata kasutada. Tegemist oli esimese sammuga muutmaks märksõna planeerijat rohkem reklaamiloojate tööriistaks ja AdWordsi keskkonna põhiseks.

 

Mis muutus Google Keyword planneris ning kuidas reklaamijad, kellel kampaaniamaht pole piisav, saavad endiselt ülevaate?

Otsingumahtude kuvamise muudatus

2016. aasta augustikuu teises pooles leidis aset järjekordne suurem muudatus, kui märksõna planeerija kasutamine muutus puuduva või väga madala kuluga kontode puhul piiratumaks. See tähendab, et madalama igakuise kulu korral märksõna planeerijat kasutades ei näidata otsingumahtusid enam mitte täpsete numbrite, vaid vahemikena.

Näiteks märksõna, mille keskmist igakuist otsingumahtu (average monthly searches veerg) kuvati varasemalt numbriga 30, kuvatakse nüüd vahemikuna 1-100 või teise näitena 170 igakuise keskmise otsingumahuga märksõna puhul 100 – 1tuh. Lisaks võivad vahemikke näha ka need märksõna planeerijat kasutavad reklaamijad, kes jõuavad sooritatavate otsingute limiidini, pärast mida kuvatakse neile järgnevate otsingute otsingumahtusid vahemikena.

Kõige värskemaks muudatuseks on aga märksõnade ja nende otsingumahtude grupeerimine sarnase tähenduse alusel. Näiteks kui Suurbritannias otsitakse kuus [SEO] märksõna 21 tuhat korda ja [Search Engine Optimisation] otsitakse 12100 korda kuus, siis uue grupeerimise alusel oleks nende märksõnade otsingumahtudeks aga nende kahe märksõna summa ehk 33100 otsingut kuus.

Kõige värskema muudatuse põhjused

Google’i kommuunis leviva info põhjal peaks tööriista muudatus tagama reklaamijatele kiirema ja ilma tõrgeteta ligipääsu nende kontode optimeerimise jaoks vajalikele andmetele. Google väitel muutsid varasemalt erinevad robotid ning APId märksõna planeerija tööriista aeglasemaks ning tõid endaga aeg-ajalt kaasa ka suuremaid tõrkeid. Muudatuse taga on selge samm piirata AdWordsis mitte reklaamivate, kuid märksõna planeerijat kasutavate inimeste ja otsirobotite hulka, kes tööriista eesmärgipäraselt ei kasuta.

Mida muudab see märksõna planeerija muudatus igapäeva kasutajate jaoks?

Nende reklaamijate jaoks, kellel aktiivseid kontosid (kontosid, millel on määratud eelarve ning mis näitavad reklaame) pole, muutub reklaamide eelarvestamine tööriista abil tunduvalt keerulisemaks. Kuna Google ei ole täpsustanud kulu suurust, alates millest kuvatakse märksõna planeerijas infot  täpsete numbrite ja mitte vahemikena, on ka väikeste eelarvetega reklaamijate võimalused piiratud.
Veelgi keerulisemaks muudab olukorra asjaolu, et samuti ei ole täpselt teada, kui palju peab sooritama otsinguid, enne kui täpsete numbrite asemel hakatakse kuvama vahemikke. Ehk siis ka need, kes sooritavad palju otsinguid, võivad sattuda olukorda, kus neile hakatakse kuvama täpsete otsingumahtude asemel otsingusuuruste vahemikke.

Kuidas kasutada märksõna planeerijat, kui eelarvet pole?

Üks võimalus on logida sisse Google AdWordsi kontole, otsida soovitud märksõnu, lisada need kavasse, vaadata plaani ülevaadet ning mängida kogupakkumise prognoosi graafikuga. See võimaldab leida kulu, mis on üheks võimalikuks indikaatoriks selles osas, milline on konkurents otsitava märksõna osas. Mida suurem on kulu, seda suurem on tõenäoliselt ka klikitavus ning konkurents.

Viimased postitused

10 mõtet juhilt juhile

Meie tegevjuht Kristiina on välja toonud 10 huvitavat tähelepanekut kriisiaja juhtimisest. 

Kriisi ajal eristu ja valmistu uueks tõusuks

“Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis,” ütles üks päris äge tüüp kunagi ammu. Nüüd on jälle. Nagu tol ajal, on ka nüüd võimalik täna toimuvat vaadata võimalusena eristuda ning valmistuda uueks tõusuks.

Küpsised, mõrud ja magusad

Tehnoloogiahiiud on loobumas kolmanda osapoole küpsistest. Reklaamitehnoloogiate kui ka digiturunduse valdkonnas toob see kaasa mitmeid muutusi ja uute lahenduste esile kerkimise. Üks on aga kindel: digiturundus ei kao ja digimeedia turg jääb kasvama, kuid valdkonnas võib oodata reklaamieelarvete kasutusalade ümberjagamist.